SERVIZO DE TRANSPORTE LUNS

8:20 Ó Centro de Saúde para o Sintrón

8:50 Transporte Escolar:
Concello–Escola de Souto

9:30 Transporte Escolar
Saída de Souto–Escola de Areas

10 Ó Centro de Saúde
Insua–Trasmil
–Souto–Gas
–Chantada–Sas
–Tercio–Condós
–Carballo–Chedas
-Paderne

13:50 Transporte Escolar
Concello-Escola de Souto

14:30 Transporte Escolar Saída de Souto–Escola de Areas

 

SERVIZO DE TRANSPORTE MARTES

8:20 Ó Centro de Saúde
para análise de sangue
Vigo–Vilamourel
–Adragonte–Quintas

8:50 Transporte Escolar:
Concello–Escola de Souto

9:30 Transporte Escolar
Saída de Souto–Escola de Areas

10 Ó Centro de Saúde San Mamede
–Esperela–Vigo
–Vilamourel–Quinta
-Paderne

13:50 Transporte Escolar
Concello-Escola de Souto

14:30 Transporte Escolar Saída de Souto–Escola de Areas

 

SERVIZO DE TRANSPORTE MÈRCORES

8:20 Ó Centro de Saúde para o Sintrón

8:50 Transporte Escolar:
Concello–Escola de Souto

9:30 Transporte Escolar
Saída de Souto–Escola de Areas

 

13:50 Transporte Escolar
Concello-Escola de Souto

14:30 Transporte Escolar Saída de Souto–Escola de Areas

 

SERVIZO DE TRANSPORTE XOVES

8:20 Ó Centro de Saúde para o Sintrón
e análise de sangue
Viñas–Souto e Velouzás

8:50 Transporte Escolar:
Concello–Escola de Souto

9:30 Transporte Escolar
Saída de Souto–Escola de Areas

10 Ó Centro de Saúde
Insua–Trasmil
–Souto–Gas
–Chantada–Sas
–Tercio–Condós
–Carballo–Chedas
-Paderne

13:50 Transporte Escolar
Concello-Escola de Souto

14:30 Transporte Escolar Saída de Souto–Escola de Areas

 

SERVIZO DE TRANSPORTE VERNES

8:20 Ó Centro de Saúde para
análise de sangue
Viñas–Souto e Velouzás

8:50 Transporte Escolar:
Concello–Escola de Souto

9:30 Transporte Escolar
Saída de Souto–Escola de Areas

10 Ó Centro de Saúde
SanMamede–Esperela –Vigo–Vilamourel
–Quintas-Paderne

13:50 Transporte Escolar
Concello-Escola de Souto

14:30 Transporte Escolar Saída de Souto–Escola de Areas

 

 

© 2013 Concello de Paderne