Medidas de prevención para a transición cara a unha nova normalidade

Enlace á Resolución publicada no DOG coas medidas de prevención necesarias para
facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade: 

 

Enlace ó DOG número 115 do sábado 13 de xunio de 2020