OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “RESERVA DE BISOFERA: EMPREGO VERDE II”

En colaboración cos concellos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral, Coirós, Oza-Cesuras e Sada, o Concello de Paderne vai a participar no Obradoiro Dual de Emprego “RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO VERDE”.

A través dunha subvención de 503,987 €, para un total de 20 alumnos/as traballadores/as e 9.000 € para 6 incentivos á contratación, as persoas participantes van a poder formarse durante 12 meses, nas seguintes especialidades:

  • Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes (10 alumnos/as)
  • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría (10 alumnos/as)

Este obradoiro tamén ven a continuar coa formación nas especialidades xa iniciadas en anteriores obradoiros dando opcións de emprego/formación en campos moi demandados actualmente no mercado laboral.