SERVIZO DE PODOLOXÍA

Púxose novamente en funcionamento o servizo de Podoloxía para as persoas de Paderne socias do Centro de Maiores.

Este servizo gratuíto empezou novamente neste mes de maio co seguinte horario:

  • Luns e martes de 10:00 a 17:30 horas
  • Mércores de 15:30 a 20:30 horas
  • Xoves de 9:30 a 14:00 horas

Poden solicitalo tódalas persoas do Concello con más de 65 anos ou con máis de 60 se son pensionistas e socios do Centro de Maiores, requisito imprescindible para acceder ó servizo.

Os que desexen maior información poden solicitala chamando ós teléfonos do Concello.