REMOLQUE PARA ATENCIÓN A EMERXENCIAS

Ao abeiro da Orde do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para a adxudicación de equipamentos de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, o Concello de Paderne ven de solicitar á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a concesión dun remolque para a atención a emerxencias para agrupación de persoal voluntario de protección civil do Concello de Paderne.