PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

Ao abeiro da Orde do 7 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, asínase o CONVENIO- ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DE ABEGONDO, BETANZOS CARRAL, COIRÓS E PADERNE PARA A POSTA EN MARCHA DO  PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “REINSERTANDO”  DURANTE OS ANOS 2019-2020

O obxectivo principal é favorecer a incorporación ao mundo laboral das persoas  menores de 30 anos (preferentemente con déficit de formación e sen experiencia profesional), persoas desempregadas maiores de 45 anos, persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción, persoas desempregadas beneficiarias do programa de recualificación profesional (Prepara) e persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta Orde.

Resultados previstos:

• 100 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

• Impartición de 4 accións de orientación básica para o emprego 

• 15 persoas participantes no curso de Soldadura  Oxigás  e  Soldadura  MIG/MAG 

• 15 persoas participantes no curso de Instalación e mantemento  de xardíns e zonas verdes

• Impartición dun módulo de alfabetización dixital

• Impartición de clases preparatorias para obter o Graduado en Secundaria

• Xestión de 30 prácticas formativas non laborais en empresas