Reinicio de actividades de podoloxía e memoria no Concello

O Concello de Paderne, a través da Concellería de Igualdade e Servizos Sociais,  pon novamente o Servizo de podoloxía a disposición da súa veciñanza entre setembro e decembro de 2023.

O servizo será gratuíto e dirixirase a persoas  maiores de 60 anos que non realicen actividade laboral e persoas con dependencia e/ou discapacidade recoñecidas que se atopen  empadroadas en Paderne. A capacidade económica persoal será tamén avaliable para o acceso ao servicio

As atencións prestaranse con cita previa e as persoas interesadas en beneficiarse deberán presentar a súa solicitude no Concello a partir do 20 de agosto.

 

Reiníciase  tamén a realización dos Obradoiros de adestramento da memoria, dirixidos ao mesmo colectivo. 

Nas distintas sesións promoverase a  actividade mental das persoas participantes coa finalidade de  manter e mellorar o seu  rendemento cognitivo, e traballaranse habilidades de memoria a través de exercicios de atención, concentración e razoamento.

Levaranse a cabo en dúas sesións semanais de 1h entre os meses de setembro a decembro de 2023 no Fogar do Maior do Concello, e en función da demanda noutro local social.

As persoas interesadas poden dirixirse aos servizos sociais comunitarios do Concello para recibir información máis precisa sobre o reinicio de ambas actividades.