PARQUES E PRAZAS ::EN VIÑAS.

Praza da Ponte do Porco, en memoria de Francisco Vales Villamarín; cunha superficie aproximada de 220 m2.

Praza de Montecelo, en memoria de Fernando Sueiro; cunha extensión de 4.200 m2.

Praza do Campo da Escola en Insua; en memoria de Alexandre Bóveda

© 2013 Concello de Paderne