Información económica

LIQUIDACIÓN DE CONTAS

2013.- Liquídase o exercicio 2013 con superávit en termos de capacidade de Financiación de 391.727,66 € e cun remanente de Tesourería de 293.702,88 €. Cun período de pago medio a provedores ao carto trimestre de 22,79 días de fóra do período legal de pago de 0 días.

2014.- Liquídase o exercicio 2014 con superávit en termos de capacidade de Financiación de 303.760,40 € e cun remanente de Tesourería de 469.936,21 €. Cun endebedamento financieiro (a Bancos) de 0,00 €. Cun período de pago medio a provedores ao carto trimestre de 2014 de 17,12 días de fóra do período legal de pago de 0 días.ORZAMENTOS

© 2013 Concello de Paderne