CENTRO DE MAIORES

Un cento de socios do Centro de Maiores de Paderne, acompañaron ó Alcalde nos actos de celebración do aniversario da súa posta en funcionamento.

Un gran logro para os maiores do Concello que desde a súa creación teñen un lugar no que reunirse adaptado ás súas necesidades; un espazo ó que poder acudir desde pola mañá ata as últimas horas da tarde e no que poder recibir os servizos de podoloxía, utilizar os aparatos para exercitar as articulacións e pasar agradables momentos de ocio con outros veciños. Un Centro polo que tanto loitou o Alcalde convencido da súa utilidade e proveito para tódolos maiores de Paderne.

Nesta onomástica, o grupo pasou a mañá realizando unha panorámica da cidade de A Coruña rematando cun paseo polo Monte de San Pedro admirando así, desde outra perspectiva, a beleza da cidade.

Despois, a comida nun restaurante da zona co sorteo de regalos e o baile, puxo punto final a un agradable día de celebración.

Para facerte socio/a do centro de maiores debes reunir os seguintes requisitos

 • Ser maior de 65 anos
 • Ser pensionista maior de 60 anos
 • Ou maior de 55 anos en situación de prexubilación
 • Os cónxuxes e/ou parellas

Para solicitar o carné

 • Cumprir calquera das anteriores condicións
 • Acudir ó propio Centro de Maiores e cubrir o impreso de solicitude
 • Presentar 2 fotografías tamaño carné
 • Fotocopia do D.N.I
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

SERVIZO DE PODOLOXÍA 

O Concello de Paderne ofrece este servizo de xeito gratuíto para tódolos socios/as do Centro de Maiores.

Requisitos para poder acceder a el:

1. Ser socio/a do Centro de Maiores

2. Unha vez que eres socio/a, chamar por teléfono para solicitar cita.

HORARIOS:
 • LUNS E MARTES - de 10:00 a 17:30 horas
 • MÉRCORES - de 15:30 a 20:00 horas
 

© 2013 Concello de Paderne