HOSPITAL DE GUENDE

Situado a máis dunha legua de Betanzos, segundo cita o P. Sarmiento na súa viaxe do ano 1745.

Daquela non quedaba do Hospital máis que os restos xa que o seu final acaeceu no ano 1720 redactándose un decreto polo cal remataba coas funcións que ata daquela viña desempeñando porque os herdeiros de Juan de Guende, posuidor destes bens, non cumprían coas obrigas que lles correspondían.

Emprazado no lugar de Chantada, da parroquia de Souto e fundado no ano 1345.

Juan de Guende, que habitaba en dito lugar; tiña a custodia, entre outros bens, dun Cáliz de estaño e Corporales da capela, segundo consta no libro de visitas de comezos do 1600 referente á igrexa parroquial de Santa María de Souto.

Juan de Guende tiña o deber de dar pousada ós pobres que quixesen apousentarse nese lugar, dicir misa e gardar tódolos bens da institución so pena de excomunión.

Estaban tan arraigadas estas costumes que, unha vez construída a Igrexa de Santa María de Souto, os feligreses continuaban asistindo á misa do hospital polo que se tomou a determinación de traslada-las figuras relixiosas do hospital á Igrexa.

Na propiedade do antigo Hospital existen agora un grupo de casas emprazadas dentro da ruta do Camiño Inglés ó seu paso polo lugar de Chantada.


© 2013 Concello de Paderne