INSTALACIÓN DUNHA FONTE NA PRAZA DA GAREA, EN CHANTADA

O Concello de Paderne ven de dotar á Praza da Garea de Chantada, na parroquia de Souto, dunha fonte con subministro de auga potable para uso público.

Dita fonte, está incluída dentro da rede piloto de fontes públicas do Camiño Inglés no marco do proxecto LIFE WATER WAY, do programa LIFE da Unión Europea.