ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO::Locais Sociais

O Concello de Paderne conta con diversas instalacións culturais (centros sociais) nas distintas parroquias nas que se realizan diferentes actividades ó longo do ano.Todos eles de titularidade e xestión municipal.
Local Social de Quintas Local Social de Vilamourel Local Social de Souto Local Social de Adragonte Local Social de Vigo Local Social de Chantada Local Social de Velouzás

Local social de Chantada, en Souto

ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO::Asociacións

Roxin Roxal
Asociación xuvenil "En mi vida"
Asociación de apoio á xuventude “Pro-Rali”
AA.VV. Albeiro
AA.VV. de Quintas
AA.VV. de Viñas
AA.VV. Souto
AA.VV. de Santiago de Adragonte
S.C.R.D. San Xulián
Asociación Cultural “A Roseira”
Coto de Caza
Coto de Pesca
Consello dos Maiores
Punta Xurela
Prímula
Rabo do Galo

© 2013 Concello de Paderne