DESINFECCIÓN DOS CONTEDORES

Estase a realizar por medio de desinfectante hipoclorito específico para a loita contra o coronavirus.

Esta labor de desinfección está a realizala o Concello a través da súa empresa de limpeza desde o día 24 de marzo.

As datas previstas para novas desinfeccións son as seguintes:

  • 27 de abril
  • 30 de abril
  • 7 de maio