CRUCEIRO DE PADERNE

Está situado no lugar de O Cruceiro, na parroquia de San Xoan de Paderne.

A súa plataforma é moi alta.Ten catro gradas, as dúas superiores de granito e as inferiores de mampostería salvando o desnivel do terreo.

O seu pedestal ten dous corpos: o baixo ten forma cúbica e o alto moldurado e redondeado.

A columna comeza e remata en forma cuadrangular e no medio da sección está ochavada por rebaixe de aristas.

O capitel ten forma tronco-prismática invertida decorado con molduras rectas escalonadas.

A cruz é de pequeno tamaño de forma grega, caras lisas, paos completamente octogonais e espido de imaxes

© 2013 Concello de Paderne