CRUCEIRO DE O PAZO

Situado na encrucillada do lugar de O Pazo, preto da igrexa parroquial de Santo Estevo de Quintas.

Cunha plataforma de catro gradas con forma cuadrangular, a máis baixa de pedra pizarrosa.

O pedestal ten forma prismática, aristas altas biseladas, forma cuadrangular-octogonal -cuadrangular.

Capitel amplo, pouco corrente e de forma cuadrangular. A parte baixa está decorada con curiosas cabezas unidas por un sogueado, co remate alto de molduras rectas.

A cruz ten unha sección cuadrangular adornada nos extremos con releves florenzados. No seu anverso ten un Cristo crucificado de talla corta e pegado ó madeiro con marcada anatomía, cabeza erguida, rechamante coroa e mans semiabertas. Os pés están apoiados no capitel. Ten un pano de pureza atado á esquerda. No seu reverso ten unha Virxe coa cabeza con forzado escorzo, cara de faccións distorsionadas, mans xuntas en oración e vestida cun manto.

© 2013 Concello de Paderne