Solicitude de socio para o Centro de Maiores

Condicións:

Para facerte socio/a do centro de maiores debes reunir os seguintes requisitos

 • Ser maior de 65 anos
 • Ser pensionista maior de 60 anos
 • Ou maior de 55 anos en situación de prexubilación
 • Os cónxuxes e/ou parellas

Para solicitar o carné:

 • Cumprir calquera das anteriores condicións
 • Acudir ó propio Centro de Maiores e cubrir o impreso de solicitude
 • Presentar 2 fotografías tamaño carné
 • Fotocopia do D.N.I
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria

Servizos gratuítos dos que podes disfrutar por ser socio do Centro

 • Podoloxía
 • Sala de lectura e televisión
 • Aparatos para realizar exercicios