Capela de San Mamede (Vigo)

Está no lugar da Hermida, parroquia de San Xulián de Vigo. É unha capela de pequenas dimensións. Consta dunha nave con cuberta a dúas augas e tella curva.

Destaca no seu cumio unha cruz sinxela e unha espadana dun oco, cunha soa campá. É un sinxelo exemplar do románico rural galego.


© 2013 Concello de Paderne