Bases Xerais e específicas para a contratación por concurso libre, de cinco auxiliares de axuda no fogar en réxime laboral temporal.

Ver documento completo en pdf

 

 

© 2013 Concello de Paderne