Bases Xerais e específicas para a contratación por concurso libre, de cinco auxiliares de axuda no fogar en réxime laboral temporal

Ver documento completo en pdf