AXUDAS PARA IMPULSAR A ACTIVIDADE ECONÓMICA E O EMPREGO EN PADERNE (PEL REACTIVA)

O seu obxectivo é o de contribuír a paliar, na medida do posible, os danos derivados da pandemia provocada polo COVID-19, nas microempresas e autónomos.
Poderán beneficiarse delas as persoas traballadoras autónomas con ou sin traballadores/as ó seu cargo e microempresas que cumpran os supostos marcados segundo as bases destas axudas.
O prazo para a súa solicitude remata o 25 de novembro de 2020 ás 14:00 h.
As persoas interesadas poden consultar todo o relativo ás mesmas a través do espazo habilitado na sede electrónica do Concello de Paderne
https://sede.concellodepaderne.es/opencms/gl/procedimientosytramites/tramites/SolicitudAyudasPelReactiva