Ampliación Pago do imposto (IVTM)

O prazo do Imposto sobre Vehículos de Tracción mecánica (IVTM) amplíase dende o 4 de maio ata o vindeiro 1 de setembro.

O envío de recibos comezará unha vez remate o confinamento.

O cargo en conta dos recibos domiciliados terá lugar o 31 de xullo.