ASEMBLEA DA REDE ESPAÑOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (REDR)

Estes 22 e 23 de marzo está a ter lugar en Toledo a Asemblea da Rede Española de Desenvolvemento Rural (REDR) na que está a participar, entre outros, o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Mariñas Betanzos representado polo Presidente e Alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso e o Vicepresidente e Alcalde de Paderne, César Longo.

Esta Asemblea reúne a expertos, institucións e representantes de Grupos LEADER de toda España, tanto públicos como privados, dada a súa importancia como impulsores do desenvolvemento económico das comarcas que representan e o seu papel na posta en marcha de estratexias para a toma de decisión e asignación de recursos para o desenvolvemento de zonas rurais.