TERMALISMO SOCIAL IMSERSO - BALNEARIOS

Dirixido a:

  1. Pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
  2. Pensionistas  de viuvedade con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
  3. Pensionistas por outros conceptos ou perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
  4. Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.

No balneario desfrutarase de:

  • Aloxamento e manutención 
  • Tratamentos termais adaptados a cada persoa.
  • Actividades de lecer e tempo libre ofertadas gratuitamente polo balneario.
  • Póliza colectiva de seguro turístico.

 
 
 
SOLICITUDE ANTES DO 1 DE OUTUBRO.
MÁIS INFORMACIÓN NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS.