PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

A Deputación da Coruña concedeu,  ó Concello de Paderne, un total de 51.578 € para o desenvolvemento do Programa de Servizos Sociais Comunitarios durante o ano 2020.

Os módulos subvencionados son os seguintes:

  • Persoal administrativo
  • Persoal técnico
  • Persoal auxiliar SAF libre concorrencia

Con importes diferenciados para cada un deles.